Snøskuterløypene på Altevatnet er stengt med øyeblikkelig virkning. Stikk er tatt ned, og av sikkerhetsmessige årsaker og i samsvar med regelverket, er da løypa på Altevatnet stengt for motorferdsel. Evt motorferdsel må da foregå i samsvar med dispensasjon.